วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้าย

การเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้าย 

อาจารย์ได้ให้นักศึกษา จัดแสดงงานออกแบบที่ได้ทำมาตลอดภาคเรียน (Final Project)เพื่อให้คะแนน หลังจากที่ตรวจงานเสร็จ ได้มีการให้ตอบแบบสอบถามรายวิชา และทำข้อสอบ Final
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

E BooK ISSUU

สรุปการเรียนการสอบตลอดทั้งเทอม รวบรวมผลงานตั้งแต่ชิ้นแรกจน final

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การออกแบบขั้นตอน ส.2

ส.2 ในขั้นตอนนี้ผมได้แก้ไขรูปแบบงานใหม่ หลังจากได้เข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.ประชิด ทิณบุตร แล้วได้นำมาปรังปรุงบรรจุภัณฑ์ของตน

ในขั้นตอนนี้ผมได้ เปลี่ยนโลโก้ใหม่
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
ทำแบบมาสองลาย เพื่อเป็นการวัดงาน

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 1


รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 2


ขั้นตอนการออกแบบ ส.1

การออกแบบ ขั้นตอน ส.1

ในการทำการออกแบบในขั้นตอนแรก นั่นได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง
MoodBoard  ส.1


หลังจากได้ดูกรณีศึกษา ผมได้งานบรรจุภัณฑ์ชิ้นใหม่
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ แบบแรกในการทำงานเดี่ยว

ออกแบบลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง

ลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง


ให้ออกแบบเขียนแบบภาพลวดลายเส้น (Line Graphic elements) แบบต่อลายกระเบื้อง (Tiles repeat pattern) แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น อ่อน และเข้ม ลวดลายที่ 1 ใช้สีโทนร้อน
ลวดลายที่1 ใช้สีโทนเย็น
ลวดลายที่ 2 ใช้สีโทนร้อน
ลวดลายที่ 2 ใช้สีโทนเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนรู้ เรื่องการลงพื้นที่หาข้อมูลสินค้า


การลงพื้นที่ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

รูปบรรยากาศการลงพื้นที่หาข้อมูล จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557

เวลา 11.00 น.

ที่บ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

สถานที่ตั้ง : 16/1 หมู่ 7 บ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ขั้นตอนที่1 การสอบถามข้อมูล


คุณจรวยพร เกิดเสม วัย 48 ปี ประธานกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ต.สรรพยา จ.ชัยนาท
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา ของกลุ่มหัตถกรรมจักรสานบ้านอ้อย
ถุงพลาสติกสำหรับใส่บรรจุภัณฑ์ของบ้านอ้อย

การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 11


การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11

อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือ illustrator และแนะนำมให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อศึกษา และนำมาใช้กับงานออกแบบของเราเอง